شرایط ارسال رایگان به سراسر ایران

در صورت خرید بیش از یک میلیون تومان هزینه ارسال به عهده هما فرش خواهد بود .

در صورتیکه مقصد تهران باشد ارسال به درب منزل صورت خواد پذیرفت .

در صوریتکه مقصد غیر از شهر تهران باشد ارسال به یکی از انبارهای شهر مقدصد خواهد بود .

در صوریتکه شهر مقصد فاقد باربری باشد کالا به مرکز استان مربوطه ارسال خواهد شد .

همای فرش بر شانه های خانه هایتان